Kerkenraad & overige adressen

Kerkenraad

Predikant
Ruth van der Waall-Schaeffer
06 52 67 82 71
predikant.ern@gmail.com
www.ruthvanderwaall.com
Voorzitter & Beheerszaken
Cees van Nes
47 boulevard de Verdun
76000 Rouen
06 09 63 22 15
beheer.ern@gmail.com
Scribaat & Communicatie
Dianne Valenciennes
scriba.ern@gmail.com
Diaconaat
Rianne Courtin
diaconie.ern@gmail.com
Jeugd- & jongerenwerk
Rianne Courtin
jeugd.ern@gmail.com
Financiën
Ben van Dalfsen
financien.ern@gmail.com

Overige adressen

Gastpredikantenvoorziening
Jennine Gagnard
06 37 35 36 91
gastpredikanten.ern@gmail.com
Organisten
Hans Lammers
01 30 39 24 70
htlammers@orange.fr
Johan van den Burg
burgjo@gmail.com
Contactpersoon Parijs Plus
Henk Grethe
Denenburg 123
2591 AC Den Haag
+31 70 383 40 94
heinrich.grethe@gmail.com
Ledenadministratie
Aart Fockens
leden.ern@gmail.com
Redactie Kerkbrief
Pauline Floor
redactie.ern@gmail.com
Koster & oppasdienst
Ria & Ko Franse
koster.ern@gmail.com
oppas.ern@gmail.com
Bureau van het bestuur van de Association Cultuelle de l‘Eglise Reformée Néerlandaise
President: Cees van Nes
Secretaris: Rianne Courtin
Penningmeester: Ben van Dalfsen
Webmaster
Harold Franse
16 rue Croix des Retz
41500 Mer
06 64 28 87 51
webmaster.ern@gmail.com