Uitzicht – Veerkracht zoeken in onzekere tijden

Verheugend nieuws!

Op 9 december 2020 is het boekje ‘Uitzicht’ verschenen! Deze uitgave bevat een 51-tal bemoedigingen van Ruth van der Waall-Schaeffer, predikante verbonden aan de Église Réformée Néerlandaise (ERN) te Parijs. Deze korte meditaties van 1-3 minuten heeft zij tijdens de Covid19-lockdown via WhatsApp, Facebook en e-mail de wereld ingezonden. Nog steeds gaat zij hier overigens mee door.

Eind 2020 stopt de Stichting Parijs Plus in Nederland na 23 jaar geweldige fondswerving voor de ERN. Zij heeft als laatste promotieactie voor de totstandkoming van dit boekje gezorgd. De ERN is het bestuur hiervoor zeer erkentelijk!

Prof. Frits de Lange, oud-ERN-predikant heeft op de achterkant een aanbeveling geschreven.

Bestelwijze voor wie in Nederland wonen:

* Uitgeverij Docete : https://www.docete.nl/product/uitzicht-ruth-van-der-waall-schaeffer/
Tel.: 030 2936807
of via uw boekhandel: ISBN 9789078477426

Verkoopprijs € 10 (excl. eventuele verzendkosten)

Bestelwijze voor wie in Frankrijk of elders wonen:

* Ruth van der Waall-Schaeffer
tel: +33 652678271 of predikant.ern@gmail.com

De verkoopprijs is ook € 10 (excl. eventuele verzendkosten : 1 boekje 4,64 €, 2 boekjes 6.96 €, 3-12 boekjes 7,76 € – tarief La Poste 2020).

Na iedere dienst in de kerk is het te koop in de koffiezaal.

De opbrengst is ten behoeve van de voortgang van het kerkelijk werk van de ERN.

Tot slot willen wij u graag verwijzen naar de web site van de ERN:. Hier kunt u de meest actuele
informatie vinden van de ERN en de links naar de kerkdiensten kunt u vinden op onze website.

Mocht u het boekje willen aanschaffen, dan wenst de kerkenraad van de ERN u veel leesplezier.

Onderste foto: overhandiging boekje door de uitgever aan enkele leden van Parijs Plus… met champagne!