De kerk biedt de mogelijkheid om te midden van de gemeente ons geloof in God te bevestigen. Dit is ‘belijdenis doen’. Wanneer je als kind gedoopt bent, hebben je ouders ‘ja’ gezegd. Belijdenis doen is deze belofte beamen vanuit je eigen geloof. Je spreekt nu zelf in het openbaar uit dat het geloof in God betekenis heeft voor je leven. Je zegt nu zelf ‘ja’ tegen God. Een bijzonder moment, dat we met elkaar willen vieren.

Belijdenis doen betekent niet dat je alles zeker moet weten. Het is ook geen geloofsexamen. Je kunt het zien als een intentieverklaring. Het geloof in God maakt deel uit van je leven. Je wilt met God op weg gaan in navolging van Jezus Christus en onder leiding van de heilige Geest.

Het aanvragen van de belijdenis

Wie belijdenis wil doen, kan daarvoor contact opnemen met de predikant. Via haar kan een verzoek aan de Kerkenraad worden gericht. Samen met de predikant zal de belijdenis worden voorbereid. In overleg zal gezocht worden naar een geschikte datum, waarbij uit wordt gegaan van de eerste, derde en (eventueel) vijfde zondag van de maand.