Cantorij

Muziek en zang zijn altijd heel belangrijk geweest binnen de Nederlandse protestantse gemeente in Parijs. Sinds lange tijd is er dan ook een cantorij actief, die onder leiding staat van organist Hans Lammers.

De cantorij werkt meerdere malen per jaar mee aan de eredienst, vooral op hoogtijdagen, zoals Kerstmis en Pasen, of bij speciale gelegenheden, zoals doopdiensten of de jaarlijkse gezamenlijke dienst met de Lutherse gemeente.
Er worden kerkliederen van verschillende afkomst gezongen, in het Nederlands of in het Frans, zo mogelijk vierstemmig.
Sinds de introductie van het nieuwe Liedboek heeft de cantorij ook een rol bij het aanleren van nieuwe liederen aan de gemeente.

Onze cantorij staat open voor een ieder die graag zingt en kerkmuziek een warm hart toedraagt!
Inlichtingen bij ds. Ruth van der Waall of aan Hans Lammers.