Hallo kinderen,Als jullie met jullie pappa en mamma naar de kerk gaan, is er ook voor jullie wat te doen: kinderkerk.

  • Oppasdienst voor de kleinste kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar
  • Kindernevendienst voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar

Oppas

Iedere zondag is er een oppas aanwezig voor de baby’s en de allerkleinste kinderen. Zij zijn nog wat klein om met de kindernevendienst mee te doen.
Voordat de kerkdienst begint kunnen de kinderen naar de oppas. De oppas is in de zaal waar we na de kerkdienst samen limonade en koffie drinken.
Er is genoeg speelgoed en er is limonade voor wie daar zin in heeft.

(voor de ouders: De oppassers zijn vrijwillige gemeenteleden die wisselend een zondagdienst voor hun rekening nemen. Als u interesse heeft om ook mee te draaien als oppasser tijdens een kerkdienst, dan kunt u zich aanmelden bij Agnes Broeksema.)

Kindernevendienst

Kijk maar eens goed op de kalender: op iedere eerste, derde en vijfde zondag van de maand is er voor de grotere kinderen van ongeveer 4 tot en met 12 jaar kindernevendienst. Tijdens de schoolvakanties is er geen kindernevendienst.

Als de kerkdienst begint zitten jullie in de kerk bij je pappa en mamma (of opa en oma). Aan het begin van de dienst vraagt de ouderling van dienst of een van jullie de grote paaskaars aan wil steken. Als je dat wilt mag je naar voren komen.
Na een tijdje vraag de dominee of jullie met z’n allen naar voren willen komen. Jullie steken dan je eigen kaars aan, die jullie meenemen naar de kindernevendienst. Zo hebben jullie het zelfde lichtje als in de kerkzaal brandt. Samen met de leiding van de kindernevendienst gaan jullie dan naar een eigen zaaltje om naar een verhaal te luisteren en te knutselen.
Als de kindernevendienst klaar is gaan jullie weer naar de kerkzaal. Daar mag je aan iedereen die er is laten zien wat jullie gemaakt hebben. De grote mensen vinden het erg leuk als jullie daar iets over vertellen!

Op dit moment bestaat de leiding van de kindernevendienst uit de volgende moeders:

  • Dianne Valenciennes-de Graaf
  • Ingrid Palisson-Beumer
  • Mieneke Start
  • Tessagonde Zigterman-Rustenburg
  • Femke Besançon

(voor de ouders: In de regel worden de thema’s uit de serie ‘Kind op Zondag’ besproken, maar soms wordt het project ‘Kom in de kring’ gebruikt. Het voordeel van dit project is dat elke bijeenkomst is samengesteld rondom een bijzonder prentenboek waar­in een levensbeschouwelijk thema verwerkt is. Dat biedt ons de mogelijkheid om ook wat meer Frans­ta­lige elementen in de kindernevendienst te brengen.)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dianne Valenciennes-de Graaf.