Predikant(e) Parijs (Frankrijk)

De Eglise Réformée Néerlandaise in Parijs zoekt per direct een fulltime predikant(e)

De Nederlandse Kerk in Parijs is een relatief kleine, gastvrije, open en oecumenische gemeente voor een brede groep mensen die permanent of tijdelijk in en om Parijs wonen. De kerk is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor Nederlandssprekenden in een brede religieuze, culturele en maatschappelijke context.

Wij zoeken een predikant(e) die:

  • De centrale wekelijkse kerkdienst op aantrekkelijke wijze vorm en inhoud geeft.
  • Oog heeft voor de verscheidenheid in de gemeente en die de onderlinge cohesie onderhoudt en stimuleert.
  • De pastorale verzorging van de jongeren en volwassenen voor zijn/haar rekening neemt met speciale aandacht voor kinderen uit de gemeente die op Franse scholen zitten.
  • Veel tijd en aandacht investeert in de organisatie van de kerk in het algemeen, inclusief kerkenraad, kerkbrief en web site.
  • Rekening houdt met de tradities van de gemeente.
  • Een visie ontwikkelt van hoe de Nederlandse kerk in Parijs er in de toekomst uit kan zien en open staat om samen met de gemeente te experimenteren.
  • Gemeenteleden kan motiveren, aantrekken en inzetten voor het gemeentewerk.
  • Het huidige maatschappelijke en kerkelijke netwerk op nationaal en internationaal niveau promoot en uitbreidt.
  • Een basiskennis van de Franse taal en interesse in de Franse cultuur heeft en deze verdiept tot de capaciteit van het houden van een tweetalige dienst.

Wij houden onze diensten op zondagochtend in de Lutherse kerk bij de Place de l’Italie in Parijs zelf. Bij de kerk is er een aparte zaal voor de kindernevendiensten en een grote zaal voor het koffiedrinken en eventueel vergaderen na de dienst.

De gemeente is op het ogenblijk bezig met het kopen van een appartement dat dienst zal doen als pastorie. Deze zal dicht bij openbaar vervoer en niet ver van het centrum van Parijs zijn.

De gemeente is klein en iedereen kent iedereen. De leden, met al hun verschillende eigenschappen, vormen een hechte gemeenschap. Gastvrijheid is de regel. Hemelvaart en de Rentree (begin van het kerkjaar in september) worden buiten gevierd bij een kerklid.

Het leven in en nabij Parijs wordt algemeen als heel stimulerend beschouwd en de predikant wordt bovendien voor vele officiële recepties uitgenodigd.

Voor volledige profielschetsen en verdere informatie verwijzen wij naar onze website: https://ernparis.fr/. Ook kunt U zich wenden tot de voorzitter van de beroepingscommissie:

Mevr. Leandra Choay-Vatri
Email : vacature.ern@gmail.com

Uw sollicitatie graag uiterlijk voor 1 december 2017 aan de voorzitter.


 

Korte beschrijving van de Nederlandse Protestantse Gemeente in Parijs

Schets van de taken, werk en leefomstandigheden van de predikant in de gemeente