Nieuwsbrief januari 2024

Een nieuw kalenderjaar is begonnen voor ons allemaal.
Welke klank en welke kleur dat jaar krijgt, hangt van allerlei factoren af, ook of we er zelf muziek in gaan leggen of het penseel ter hand nemen.

De ERN Parijs is van start gegaan waarin het woord ‘minder’ lijkt te domineren.
Een predikant die minder gaat werken, minder kerkdiensten, minder ‘uitzichtjes’, minder vergaderingen, er zijn minder kerkgangers dan vroeger, minder …

Dit klinkt triest. Zondag jl. zei ik bij onze nieuwjaarsbegroeting in de kerk dat ‘minder’ slaat op frequentie. Niet op minder intensiteit, op inhoudelijkheid, op bemoediging, op creativiteit. Niet op minder aandacht en warmte voor elkaar. Anders, dat wel.

Belangrijk is dat – en dat geldt voor degenen die in en rond Parijs wonen maar ook voor anderen die zich betrokken weten bij de ERN – kijk geregeld op onze website: www.ernparis.fr
De data van activiteiten zijn hierop terug te vinden, evenals de ‘uitzichtjes’, overwegingen, kERNbrieven, kerkdiensten die in de kerk zelf plaatsvinden en via YouTube te volgen zijn of terug te kijken, etc. De Kerkenraad nodigt u uit om de data gelijk in uw agenda te noteren en hoopt dat er met een lagere frequentie een hogere opkomst zal zijn.
Het is één van de voordelen van het digitale tijdperk dat er op eenvoudige manier contact kan blijven.

En natuurlijk is het fijn als we elkaar hoe dan ook ontmoeten en elkaar in de ogen kunnen kijken.
De kerkenraad en ik blijven ons inzetten om naast «gewone» vieringen ook bijeenkomsten van ‘Mozaiëk op zondag’ te organiseren (de eerste is op zondag 4 februari waarin we theoloog/verhalenverteller Kees Posthumus mogen ontvangen).

In het Zuidfranse Carpentras staat op de muur van een wenteltrap van een voormalig Dominicaans huis deze tekst, ooit geschreven in turbulente tijden:

Misschien is een van onze meest dringende taken opnieuw te leren reizen
Eventueel zo dicht mogelijk bij thuis
Om opnieuw te leren zien.
De ontdekkingstocht zal lang zijn, gevarieerd en fascinerend
Laat ons niet langer talmen: we vertrekken!

In beweging trekken we 2024 in. Gevarieerd en fascinerend.
En wie weet zien we elkaar op onze tocht. Moge het zo zijn!

Hartelijke groet, mede namens Rianne Courtin, Dianne Valenciennes en Harold Franse,

Ruth van der Waall-Schaeffer

Zondag 5 november – Allerheiligen

Op zondag 5 november, de zondag na Toussaint / Allerheiligen, willen wij de namen in herinnering brengen van hen die zijn overleden.

In de ruimte van de kerk zijn wij samen verbonden door aloude rituelen. We willen een kaars aansteken voor hem/haar die overleden is en ons dierbaar blijft. Zo’n lichtje staat voor ‘aandacht’: aandacht voor wie gemist wordt, voor herinneringen die blijven, voor dankbaarheid. Her-inneren als opnieuw aanwezig brengen in ons diepe innerlijk, in onze persoonlijke beleving èn in de beleving van de gemeenschap. Ook ontsteken we een kaars voor hen die onbekend en ongekend zijn gestorven.

Het thema van de kerkdienst is ‘De kunst van leven en sterven’. Leven en sterven: ze zijn niet van elkaar te scheiden. De psalmregel uit psalm 90 ‘Leer ons zo onze dagen tellen…dat wij komen tot een hart vol wijsheid’ is zo nodig, voor jong en ouder.

Na de dienst willen we met elkaar napraten, naar elkaar luisteren.

In het indrukwekkende, prachtige prentenboek ‘Doodgewoon’ (auteur Bette Westera) las ik onderstaand gedicht. Het raakt aan de kunst van leven en sterven

Als je nou eens niet kon sterven,
zou je dan op zwemles gaan?
Van de hoge duikplank duiken?
Zeilen zonder zwemvest aan?
Op de hoogste bergen klimmen?
Op de smalste richels staan?
Langs de diepste kloven lopen?
Was daar dan nog wel wat aan?
Als je nou eens niet kon sterven,
was vakantie dan nog fijn?
Zou je je nog steeds verheugen
op dat reisje met de trein?
Zou je van het strand genieten?
Van de zee, de zonneschijn?
Van de ijsjes, van de frieten?
Zou je dan gelukkig zijn?

Van harte willen we u / jou uitnodigen voor deze dienst en het gesprek daarna.
De kerkdienst wordt tevens via YouTube uitgezonden (zie ernparis.fr) .
Aanvang : 9u45
Adres: 172 Bd Vincent Auriol, 75013 Paris (Métro Place d’Italie)

Namens de Kerkenraad,
Ruth van der Waal-Schaeffer

Gedachteniszondag

AFSCHEID NEMEN (Dietrich Bonhoeffer)

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde

Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten…

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.

Zoals in veel protestantse kerken, waar ter wereld ook, is het gebruik om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de namen in herinnering te brengen van hen die zijn overleden. Er is een kerkelijk jaar voorbijgegaan: de kringloop van de Eerste Advent tot en met de laatste zondag van de Voleinding. We hebben Kerst gevierd, Pasen en Pinksteren en we trokken langs alle ‘gewone’ zondagen om hoop en inspiratie op te doen. En daardoor heen weefde het leven patronen van vreugde en verdriet. Soms was er een levensgrens bereikt en moesten we iemand uit onze kring loslaten.
Dit jaar valt de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 20 november. Op deze zondag willen we namen in herinnering roepen en dit zichtbaar maken door een lichtje te ontsteken.

Van harte willen we u/jou (jong of ouder) uitnodigen voor deze dienst ter gedachtenis waarin ook Franstalige elementen zullen worden opgenomen.

Aanvang: 9u45.
Adres: 172 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris (metro Place d’Italie)

Namens de Kerkenraad,
Ruth van der Waall-Schaeffer

Bericht van ds Elise Jansen

Beste gemeenteleden van de Nederlandse Protestantse kerk in Parijs,

Komende zondag vieren we graag onze eredienst samen met jullie! Via het wereldwijde web vallen alle grenzen weg en weten we ons online met elkaar verbonden.

We lezen dan (en ook volgende week) uit het kleine Bijbelboek Habakuk. Het zijn maar drie hoofdstukken, maar er staat heel wat op het spel. De profeet Habakuk gaat in gesprek met God over al het onrecht en geweld dat hij om zich heen ziet en waarom God er niets aan doet. Hij neemt het niet en roept God ter verantwoording. Maar God heeft een heel moeilijk antwoord voor Habakuk… Wat kunnen wij leren van de houding van deze profeet? Daar denken we zondag over na.

Als u of jij deze weken wat tijd overhebt is het de moeite waard om die drie hoofdstukken eens achter elkaar te lezen. In de bijlage is het boekje Habakuk in de Bijbel in Gewone Taal meegestuurd. Zondagen zullen we uit de NBV ’21 lezen.

Graag tot dan!

Hartelijke groet, namens de Protestantse gemeente Mijdrecht,
Elise Jansen (collega van ds. Erick Versloot)


Het Bijbelboek Habakuk | uit de Bijbel in Gewone Taal

Hoofdstuk 1

1Profetie; het visioen dat de profeet Habakuk zag.

Habakuk stelt vragen aan God

2Habakuk zei: ‘Heer, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet! Er is zo veel geweld, ik schreeuw het uit. U helpt niet! 3Waarom moet ik zo veel ellende meemaken? Uw volk heeft het moeilijk. Er is overal onrecht, ruzie en onderdrukking. Mensen doen verschrikkelijke dingen.

En u laat ze maar hun gang gaan! 4Daarom trekken ze zich niets meer aan van uw wetten. Het lijkt wel of er geen recht meer bestaat. Misdadigers onderdrukken eerlijke mensen, zij bepalen nu de wet.’

Het antwoord van God
5De Heer antwoordde: ‘Luister, Habakuk! Kijk eens naar de volken om je heen. Je zult stomverbaasd zijn over wat je daar ziet. Nog tijdens je leven zal ik iets verschrikkelijks doen. Als iemand erover vertelt, zal niemand het geloven.
6Ik laat de Babyloniërs komen. Ze komen snel, en ze zijn wreed. Ze trekken over de hele aarde om andere landen te veroveren. 7Ze doen alleen maar wat ze zelf willen! Iedereen is doodsbang voor dat trotse, machtige volk
8Hun paarden zijn sneller dan panters, wilder dan hongerige wolven. Hun ruiters komen van ver, maar zijn in een paar tellen hier. Hun leger valt plotseling aan, als een roofvogel die grijpt naar zijn prooi.
9De Babyloniërs zijn snel, en ze gebruiken veel geweld. Ze zorgen overal voor angst. Ze nemen ontelbaar veel mensen gevangen. 10Koningen en leiders, daar lachen ze om! Een stad met hoge muren, die hebben ze snel veroverd! Ze klimmen zonder moeite over de muren heen. 11Daarna zijn ze meteen weer vertrokken, om een volgende stad te gaan verwoesten.
De Babyloniërs vereren hun eigen kracht, alsof die kracht hun god is. Maar daar zullen ze voor gestraft worden.’


Orde van dienst

Het kergebouw

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Vanaf 4 oktober retour kerkgebouw op “lange” zondagen

Meerdere gemeenteleden hebben te kennen gegeven er behoefte aan te hebben om weer naar de kerk toe te gaan en elkaar te ontmoeten. Anderen daarentegen blijven vanwege leeftijd en gezondheid voorlopig nog liever de diensten online volgen. Om aan deze wensen tegemoet te komen heeft de kerkenraad besloten om vanaf 4 oktober 2020 de Kerkdiensten weer in het kerkgebouw te hervatten op de “lange”zondagen. Dit houdt in op de eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand.

Alle details vindt u in de kerkbrief.

Zoom en YouTube blijven een mogelijkheid om de dienst mee te leven voor wie niet naar het kerkgebouw kan of wenst te komen.

Zoom lijkt op Skype, met de mogelijkheid om met 100 mensen samen te komen. Het heeft audio en video mogelijkheden om na de dienst samen te blijven in de “virtuele koffiezaal”. Om op deze manier de dienst mee te maken, volg deze link (Zoom ID 151 026 673, code 75013). De installatie van het programma duurt nog geen minuut. U bent vanaf 9u30 welkom.

Voor wie het te ingewikkeld vindt of de gemakkelijkste weg zoekt naar de kerk, hebben wij een directe uitzending op YouTube gepland op het kanaal van de ERN. Volg deze link. De verbinding start om  9u40.

Indien vragen, twijfel niet om onze webmaster te bellen voor hulp: Harold Franse, tel. +33 6 64 28 87 51. Het zou fijn zijn wanneer een ieder het vooraf heeft kunnen testen. Lees meer Vanaf 4 oktober retour kerkgebouw op “lange” zondagen