Gedachteniszondag

AFSCHEID NEMEN (Dietrich Bonhoeffer)

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde

Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten…

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.

Zoals in veel protestantse kerken, waar ter wereld ook, is het gebruik om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de namen in herinnering te brengen van hen die zijn overleden. Er is een kerkelijk jaar voorbijgegaan: de kringloop van de Eerste Advent tot en met de laatste zondag van de Voleinding. We hebben Kerst gevierd, Pasen en Pinksteren en we trokken langs alle ‘gewone’ zondagen om hoop en inspiratie op te doen. En daardoor heen weefde het leven patronen van vreugde en verdriet. Soms was er een levensgrens bereikt en moesten we iemand uit onze kring loslaten.
Dit jaar valt de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 20 november. Op deze zondag willen we namen in herinnering roepen en dit zichtbaar maken door een lichtje te ontsteken.

Van harte willen we u/jou (jong of ouder) uitnodigen voor deze dienst ter gedachtenis waarin ook Franstalige elementen zullen worden opgenomen.

Aanvang: 9u45.
Adres: 172 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris (metro Place d’Italie)

Namens de Kerkenraad,
Ruth van der Waall-Schaeffer

Bericht van ds Elise Jansen

Beste gemeenteleden van de Nederlandse Protestantse kerk in Parijs,

Komende zondag vieren we graag onze eredienst samen met jullie! Via het wereldwijde web vallen alle grenzen weg en weten we ons online met elkaar verbonden.

We lezen dan (en ook volgende week) uit het kleine Bijbelboek Habakuk. Het zijn maar drie hoofdstukken, maar er staat heel wat op het spel. De profeet Habakuk gaat in gesprek met God over al het onrecht en geweld dat hij om zich heen ziet en waarom God er niets aan doet. Hij neemt het niet en roept God ter verantwoording. Maar God heeft een heel moeilijk antwoord voor Habakuk… Wat kunnen wij leren van de houding van deze profeet? Daar denken we zondag over na.

Als u of jij deze weken wat tijd overhebt is het de moeite waard om die drie hoofdstukken eens achter elkaar te lezen. In de bijlage is het boekje Habakuk in de Bijbel in Gewone Taal meegestuurd. Zondagen zullen we uit de NBV ’21 lezen.

Graag tot dan!

Hartelijke groet, namens de Protestantse gemeente Mijdrecht,
Elise Jansen (collega van ds. Erick Versloot)


Het Bijbelboek Habakuk | uit de Bijbel in Gewone Taal

Hoofdstuk 1

1Profetie; het visioen dat de profeet Habakuk zag.

Habakuk stelt vragen aan God

2Habakuk zei: ‘Heer, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet! Er is zo veel geweld, ik schreeuw het uit. U helpt niet! 3Waarom moet ik zo veel ellende meemaken? Uw volk heeft het moeilijk. Er is overal onrecht, ruzie en onderdrukking. Mensen doen verschrikkelijke dingen.

En u laat ze maar hun gang gaan! 4Daarom trekken ze zich niets meer aan van uw wetten. Het lijkt wel of er geen recht meer bestaat. Misdadigers onderdrukken eerlijke mensen, zij bepalen nu de wet.’

Het antwoord van God
5De Heer antwoordde: ‘Luister, Habakuk! Kijk eens naar de volken om je heen. Je zult stomverbaasd zijn over wat je daar ziet. Nog tijdens je leven zal ik iets verschrikkelijks doen. Als iemand erover vertelt, zal niemand het geloven.
6Ik laat de Babyloniërs komen. Ze komen snel, en ze zijn wreed. Ze trekken over de hele aarde om andere landen te veroveren. 7Ze doen alleen maar wat ze zelf willen! Iedereen is doodsbang voor dat trotse, machtige volk
8Hun paarden zijn sneller dan panters, wilder dan hongerige wolven. Hun ruiters komen van ver, maar zijn in een paar tellen hier. Hun leger valt plotseling aan, als een roofvogel die grijpt naar zijn prooi.
9De Babyloniërs zijn snel, en ze gebruiken veel geweld. Ze zorgen overal voor angst. Ze nemen ontelbaar veel mensen gevangen. 10Koningen en leiders, daar lachen ze om! Een stad met hoge muren, die hebben ze snel veroverd! Ze klimmen zonder moeite over de muren heen. 11Daarna zijn ze meteen weer vertrokken, om een volgende stad te gaan verwoesten.
De Babyloniërs vereren hun eigen kracht, alsof die kracht hun god is. Maar daar zullen ze voor gestraft worden.’


Orde van dienst

Vanaf 4 oktober retour kerkgebouw op “lange” zondagen

Meerdere gemeenteleden hebben te kennen gegeven er behoefte aan te hebben om weer naar de kerk toe te gaan en elkaar te ontmoeten. Anderen daarentegen blijven vanwege leeftijd en gezondheid voorlopig nog liever de diensten online volgen. Om aan deze wensen tegemoet te komen heeft de kerkenraad besloten om vanaf 4 oktober 2020 de Kerkdiensten weer in het kerkgebouw te hervatten op de “lange”zondagen. Dit houdt in op de eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand.

Alle details vindt u in de kerkbrief.

Zoom en YouTube blijven een mogelijkheid om de dienst mee te leven voor wie niet naar het kerkgebouw kan of wenst te komen.

Zoom lijkt op Skype, met de mogelijkheid om met 100 mensen samen te komen. Het heeft audio en video mogelijkheden om na de dienst samen te blijven in de “virtuele koffiezaal”. Om op deze manier de dienst mee te maken, volg deze link (Zoom ID 151 026 673, code 75013). De installatie van het programma duurt nog geen minuut. U bent vanaf 9u30 welkom.

Voor wie het te ingewikkeld vindt of de gemakkelijkste weg zoekt naar de kerk, hebben wij een directe uitzending op YouTube gepland op het kanaal van de ERN. Volg deze link. De verbinding start om  9u40.

Indien vragen, twijfel niet om onze webmaster te bellen voor hulp: Harold Franse, tel. +33 6 64 28 87 51. Het zou fijn zijn wanneer een ieder het vooraf heeft kunnen testen. Lees meer Vanaf 4 oktober retour kerkgebouw op “lange” zondagen