Welkom

logo_ERN

Welkom op de site van de Nederlandse Protestantse Kerk te Parijs!
De Eglise Réformee Néerlandaise (ERN) is een oecumenische kerkelijke gemeenschap van en voor Nederlands sprekenden woonachtig in en rondom Parijs. De gemeente wil een plek van ontmoeting en verbinding zijn waar naar elkaar wordt omgezien. Hier vindt u alles over onze gemeente en de activiteiten die plaats vinden binnen en vanuit onze kerk.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze website en om uw indrukken en suggesties met betrekking tot deze site met ons te delen. Daarnaast hopen we u te mogen ontmoeten tijdens onze wekelijkse kerkdienst of tijdens één van onze andere activiteiten!


Bezinning en inspiratie ERN Parijs tot de zomer 2020

Hierbij vindt u een overzicht van activiteiten die na de dienst plaatsvinden in onze kerk. Aanvang 11 uur/ 11.15 u. Ieder is welkom bij een activiteit, ook zonder deelname aan de kerkdienst!

Naast deze activiteiten is er de Gesprekskring Parijs en de Literatuurkring. Nieuwe deelnemers m/v van harte welkom. Ook zijn er catechese bijeenkomsten. Informatie over inhoud en data bij Ruth van der Waall: 0652678271 of predikant.ern@gmail.com.

Maart

1/3: Leerhuis ‘Op weg naar Pasen’

Elk jaar opnieuw bereiden vele mensen zich tijdens de veertigdagentijd voor op Pasen. Tijdens deze periode hebben we de kans orde op zaken te stellen en eens na te denken over datgene wat nu echt belangrijk is in het leven. We worden eraan herinnerd dat het leven een tocht is. Deze tocht lijkt op de lange reis van de Israëlieten naar het beloofde land Israël. Veertig jaar lang trok het volk van God samen met Mozes door de woestijn, een onherbergzaam oord vol gevaren. Deze tocht was voor hen een periode van voorbereiding, verwachting, nadenken over, loslaten, en ontmoeting met God. We lezen oude teksten en halen die naar onze tijd. Ze blijken misschien verrassend actueel te zijn!

29/3: ochtendgebed gevolgd door lezing met diapresentatie door Rieky van Elk, Alex vd Horst en Saskia van Bennekom (diëtiste) over ons diaconale project ‘ Food for Live’. Daarna gezamenlijke gemeente-lunch.

April

5/4:

  • Palmzondag m.m.v. de kinderen
  • Leerhuis over ‘de Stille Week’. Onderwerp: ‘Er is geen vreemd leed’. Jezus stierf aan het kruis –zoals de traditie leert- voor onze zonden. Wat betekent ‘zonde’ in de Bijbel, en waarom werd Jezus gekruisigd? En wat is de relatie met het lijden anno 2020?

9/4: (Witte Donderdag) Sedermaaltijd , met tevens aandacht voor het feit dat het 75 jaar geleden is dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer in concentratiekamp Flossenbürg werd geëxecuteerd. (locatie wordt nader bekend gemaakt) Jong en oud(er) welkom

Mei

21/5 : Invulling voor Hemelvaartsdag: nadere informatie volgt

Juni

14/6 : Leerhuis : Geestkracht : heb je de geest, krijg je de geest, waar zien we de geest in de Bijbel?

Juli

5 /7 : ‘Koffie versierd’ na de dienst met aansluitend een gemeente lunchVan zingen en geloven


Ruth van der Waall-Schaeffer

Zingen en geloven…, is daar een relatie tussen? Hebben zingen en geloven iets met elkaar te maken? De joodse schrijver Abel Herzberg heeft die overkomst tussen zingen en geloven eens mooi geformuleerd: ‘Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat zij dit willen, maar omdat er een stem als vanzelf in hen oprijst, zo zijn er ook mensen die geloven, niet uit angst en niet uit hoop op beloning, maar omdat zij vanuit hun wezen niet anders kunnen.’
We zingen niet alleen omdat we zo opgewekt en vrolijk zijn, maar we zingen ook omdat we de afstand tussen Gods beloften van recht, vrede en geluk aan de ene kant, en onze wereld, ons leven, aan de andere kant, in het lied als het ware overbruggen.
Toen Calvijn zijn beschrijving van de liturgie ‘De vorm van de gebeden’ noemde, gaf hij daarmee aan dat het gezamenlijk zingen een vorm van gebed is. De kerkvader Augustinus (rond 400 n. Chr.) zei het ook al: ‘Zingen is twee keer bidden’.
Vanaf februari zal ik één keer per maand aan een kerkganger (m/v) vragen (en daar horen uiteraard ook kinderen bij) welk lied haar/hem ontroert, blij maakt, bemoedigt… en of hij/zij dit heel kort tijdens de dienst wil toelichten. Daarna zingen we dit lied. Als het niet in het Liedboek staat, dan printen we het uit. U kunt dus in de week voor de desbetreffende dienst deze vraag van mij verwachten.
Het is maar dat u het weet… ♫♫

Lees verder...