Welkom

logo_ERN

Welkom op de site van de Nederlandse Protestantse gemeente te Parijs!
De Eglise Réformee Néerlandaise (ERN) is een oecumenische kerkelijke gemeenschap van en voor Nederlands sprekenden woonachtig in en rondom Parijs. De gemeente wil een plek van ontmoeting zijn waar naar elkaar wordt omgezien. Hier vindt u alles over onze gemeente en de activiteiten die plaats vinden binnen onze kerk.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze website en om uw indrukken en suggesties met betrekking tot deze site met ons te delen. Daarnaast hopen we u te mogen ontmoeten tijdens onze wekelijkse kerkdienst of tijdens één van onze andere activiteiten!


Kindernevendienst advent en kerstproject

De kindernevendienst werkt ook dit jaar weer aan een advents- en kerstproject. Het thema is:

Geloof met me mee

Geloof met me mee, dan wordt het Advent
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

De kinderen gaan onderzoeken wat andere mensen geloven en wat zij zelf geloven, met de volgende thema’s:

  • Ik geloof in engelen
  • Ik geloof in een nieuw begin
  • Ik geloof in vrijheid
  • Ik geloof in dit kind
  • Ik geloof in het licht

Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze nodigen ons uit om met hen mee te geloven. Ook wij mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft.

Op zondag 16 december, 3e advent, vieren we kinderkerst. Tijdens deze feestelijke dienst voor en door de kinderen, onder begeleiding van onze nieuwe predikante Ruth van der Waall, hopen we het muzikale kerstspel “Bureau Knetter” op te voeren. Deze musical gaat over reclamebureau Knetter, die voor alles een goede reclamecampagne kan bedenken. Op een dag vraagt een bijzondere opdrachtgever een reclamecampagne over vrede. Het bureau gaat meteen aan de slag, maar het valt nog niet mee om een goede slogan te verzinnen…

In de dienst zullen Franstalige elementen zitten (liedjes, kerstverhaal…).

Jong en oud zijn van harte welkom om deze feestelijke kerkdienst bij te wonen.

Aanvang: 09:45 uur.

Graag tot ziens,

Het kindernevendienstteam,
Rianne, Tessagonde en DianneOverdenking


Ruth van der Waall-Schaeffer

STERREN

Als je van een bloem houdt, die op een ster woont, dan is het heerlijk ’s nachts naar de sterren te kijken – dan zijn alle sterren met bloemen versierd. Deze zin staat in het boekje “De Kleine Prins” uit 1943 waarmee de Franse schrijver (en piloot) Antoine de Saint Exupéry wereldberoemd zou worden.

U kent het boekje misschien wel. Het was het eerste Franse boekje dat ik in handen kreeg om dit te lezen. Eerlijk gezegd ontging me in mijn jeugdjaren de wonderlijke, wijze opmerkingen die je erin leest.

De sterren spelen in dit boekje een grote rol. In het Franse zuiden waar ik woon kun je nog genieten van prachtige sterrenhemels. Als ik dan laat nog buiten ben, zing ik zachtjes ‘De sterren verschijnen reeds één voor één, dan fonkelen er duizenden, men telt er geen (2x).’ De schrijver praat met de kleine prins over de sterren: Je moet ’s nachts naar de sterren kijken…alle sterren zullen je vrienden zijn. Allemaal rinkelbelletjes.’

Er spreekt een soort geborgenheid uit. Maar vooral ervaar ik ‘schoonheid om niet’. Het lijkt alsof er zomaar naar me geglimlacht wordt. Ik hoef er niets voor te doen. Een stille verbondenheid tussen aarde en hemel.

♫♫♫ Underneath the stars gezongen door VOCES8

Lees verder...