Zondag 2 juni – Kerkdienst (Kerk+YouTube)

Voorganger: ds. Ruth van der Waall
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Organist: Hans Lammers
Collecte: CASP

Dienst in de kerk en via YouTube
Aanvang 9:45