Waarom verbergt u uw gezicht?


Ruth van der Waall-Schaeffer,
februari 2021

De weg naar Pasen is er één van ontmaskering

Ook kerkelijk leven kan aan ‘mode’ doen. Als ik in een boekhandel ben op de afdeling theologie en spiritualiteit, dan zie ik dat er nogal wat boeken over de Bijbelse Job verschenen zijn. Speelt de tijdgeest hierin een rol m.b.t corona en alles wat door dit virus veroorzaakt werd zoals eenzaamheid, burn-out van overbelaste zorgmedewerkers, depressie bij jongeren, en daarbij de klimaatcrisis? Dan kan het verhaal van Job juist goed gelezen worden. Immers de Jobstijding is alom aanwezig. Ik weet dat ik nu wat aan het badineren ben. Heeft vast te maken met het feit dat ik van kindsaf de neiging heb dat ik niet vanzelfsprekend mee wil doen als iedereen het doet. Ik hing mijn kamer bijv. dus niet vol posters van de Beatles of the Monkees. En als rood in de mode is, draag ik graag een andere kleur.

Desalniettemin heeft de aandacht voor Job me aan het denken én vooral aan het studeren gezet.

Hoe zit het met dat geduld van Job? Moeten we daar blij mee wezen? In het Midden-Oosten wordt een kameel -een lastdier- vadertje Job genoemd… Is Job een identificatiefiguur voor ons? Sluiten we ons aan bij de woorden van de filosoof Kierkegaard: ‘Ik heb je nodig Job, ik heb iemand nodig die zich luid weet te beklagen. Beklaag je gerust. God is niet bang, Hij kan zich best verdedigen’?

Job zegt (hdst.13:24) tegen God ‘Waarom verbergt u uw gezicht?’ Ik zou tegen Job willen zeggen: ‘Waarom verberg jij (cq. wij) je gezicht voor God?’. Zijn God en mens niet elkaars partners? Moeten we elkaar dan juist niet aankijken, in de ogen zien?! Wordt het niet tijd voor ontmaskering? En Job, wie is eigenlijk jouw/onze God? Over wie en wat hebben we het als we het over God hebben? Een belangrijke vraag toen voor Job en nu ook voor u en mij!

In de veertigdagentijd (eerste zondag is op 6 maart) zal ik o.a preken over Job. Niet vanwege Job en het lijden, maar de weg naar Pasen is er één van ontmaskering. Misschien leren we Job beter kennen, God en misschien ook wel onszelf.

Wie muziek wil beluisteren over een tekst uit: Job 1:21

Hij zegt:
Naakt trok ik weg
uit de schoot van mijn moeder
en naakt keer ik daarheen terug (Naardense Bijbel)