Verheugend nieuws!

Op 29 april is ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de ERN Paris deel 2 verschenen van Uitzicht – Ankerpunten bij de stroom van de tijd.

Veertig ‘uitzichtjes’ geschreven door Ruth van der Waall vanuit Parijs, die levendige boeiende stad vol historische gebouwen en moderne architectuur. En in die stad een kleine kerkelijke gemeenschap met een eigen gezicht: de Église Réformée Néerlandaise (ERN). Een gemeente met een open klimaat, geen dogmatische hokjes, maar waar met elkaar gezocht wordt naar vorm en kleur, waar gevierd en geleerd wordt.

Ze houdt het klein, ds Ruth van der Waall, in de uitzichtjes die ze vanuit haar pastorie in Parijs wekelijks met haar gemeente deelt. Voor haar geen Grote Woorden, geen vaste zekerheden, geen: het zit Zus of Zo.
Het zijn kleine gebeurtenissen: een flard van een gesprek, een wandeling met haar hond, een schilderij, een duik in het zwembad, een jeugdherinnering, een treinreis, een zingende vogel, een poes in het raam, een stil gebaar, het vroege lentelicht – ze zijn zomaar voorbij en vergeten. Maar Ruth houdt zich in, maakt zich ontvankelijk en gaat voor een moment aandachtig in het hier en nu voor anker. Zo “ongeprogrammeerd om zich heen kijkend” ontdekt ze dat “zomaar uit het raam kijken opeens waardevol wordt, omdat je oog getroffen wordt door iets, iets van betekenis.”
De ene keer komt er dan weer een Bijbels verhaal tot leven, een andere keer is het pure poëzie die uit haar pen vloeit. Maar elk uitzichtje biedt steevast een verrassend doorzicht op het gewone leven; dat het anders is, grootser, mysterieuzer, liefdevoller, intenser en mooier dan op het eerste gezicht lijkt. Dat cadeautje weet Ruth van der Waall telkens weer verrassend in woorden te vangen, net als het je dreigt te ontglippen.

Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek PThU en oud-predikant ERN.

De verkoopprijs is € 10 (excl. eventuele verzendkosten)
De opbrengst is ten behoeve van de voortgang van het kerkelijk werk van de ERN.

Bestellen: Uitgever Stichting Docete, Houten
email : info@docete.nl
tel. +31 30 293 6807
ISBN 9789078477471
of via uw boekhandel
Ook kunt u ‘Uitzicht’ bestellen via Ruth van der Waall

Huiveringwekkende woorden

Ruth van der Waall-Schaeffer,
april 2023

Ondanks de prachtige Passiemuziek van oude en moderne componisten is duidelijk: Jezus stierf geen mooie dood. De dood van Jezus, dat zijn eenzame kreten van een mens aan een martelpaal. Hij moet wel geworsteld hebben met het gevoel dat alles waarvoor Hij gestaan had, voor liefde en recht, voor leven, nu werd tegen gesproken. Door God en allemens in de steek gelaten. En het enige wat Hij in deze crisis nog kon doen was de beginregels van psalm 22 citeren die Hij par cœur, uit het hart kende. En Hij herkende zich erin: ‘Mijn God mijn God waarom hebt gij mij verlaten?’

Uit de diepte van zijn ziel bad Hij deze psalm. Verwoording van huiveringwekkende ervaringen van lijden, uitbuiting, spot, verlatenheid.

Soms blijft er niets anders over dan te bidden, en hoe of waar je dat bidden vorm geeft, maakt niet uit. Ieder op zijn of haar manier. Met of zonder woorden, in muziek of wandelend.

Want wie begrijpt er iets van, van deze wereld? Wie begrijpt dat het gaat zoals het gaat? Je kunt besluiten het op te geven, hierin weg te zinken én je kunt besluiten vast te houden aan het goede, het humane, aan de liefde. En aan de onzichtbare God. Aan de ‘fellow sufferer who understands’ (Whitehead). De lotgenoot die het begrijpt. Het heeft geen zin ons eindeloos af te vragen waarom God niets doet. Ik merk helaas zo vaak dat godsdienstige opvoeding en kerkelijke prediking teveel nadruk hebben gelegd op God als macht en redder. En hoe moeilijk het is voor allerlei mensen deze visie van zich af te schudden of dat ze wegzwemmen van de bron van waar het wèl omgaat. Als die woorden ‘macht en redder’ niet afgestoft worden, dan blijven we steken in afhankelijkheid en worden we expressieloos, waardoor we zowel aan het ten hemelschreiende als aan het wonderbaarlijke, aan schoonheid, voorbijgaan.

Dat wil echter niet zeggen dat we ons niet mogen toe vertrouwen aan de Ander. En blijven bidden zoals de dichter Hans Andreus deed terwijl hij doodziek was: ‘Laat me soms even merken dat je er bent, niet in een blinkend inzicht, bliksemflits, maar als een lichtheid in mij ademend’.