Pasen: Zien

Wie het begin van Matteüs 28 leest en herleest, zal het opvallen dat zowel de engel (de boodschapper) als Jezus zeggen: naar Galilea.
De engel zegt: naar Galilea, dáár zul je Jezus zien. En alsof dat nog niet genoeg is, zegt Jezus het zelf ook nog eens: naar Galilea, dáár zul je me zien.

In Galilea heeft zich het grootste deel van het leven van Jezus afgespeeld. Daar heeft Hij op zijn eigen wijze ‘de wet en de profeten vervuld’. Op zijn eigen wijze heeft Hij de tien liefdesregels die God aan Mozes gegeven had, de richtlijnen tot echt leven (de Tora) geconcretiseerd. Woorden werden ook daden.
En nu wordt er door de engel aan de vrouwen gezegd: ‘Hij is opgewekt’, dat wil zeggen, alles wat Hij gezegd en gedaan heeft. Dat kun je en mag je niet zoeken in het graf… Als je het daar gaat zoeken, blijft het dood… Maar Hij – alles wat Hij gezegd en gedaan heeft – dat is levend.
Dus: wat er gebeurd is in Kapernaüm, de roeping van de leerlingen aan de oever van het meer van Galilea, de woorden gesproken op de berg, de storm op het meer…
Dat alles mag je niet zien als dood, dat alles mag je niet beschouwen als verleden tijd. Want Hij is opgewekt, wat Hij deed en leerde leeft door. Dat is wat je zien zult. Als je dat ziet, zie je Hem.

Nieuwsbrief januari 2024

Een nieuw kalenderjaar is begonnen voor ons allemaal.
Welke klank en welke kleur dat jaar krijgt, hangt van allerlei factoren af, ook of we er zelf muziek in gaan leggen of het penseel ter hand nemen.

De ERN Parijs is van start gegaan waarin het woord ‘minder’ lijkt te domineren.
Een predikant die minder gaat werken, minder kerkdiensten, minder ‘uitzichtjes’, minder vergaderingen, er zijn minder kerkgangers dan vroeger, minder …

Dit klinkt triest. Zondag jl. zei ik bij onze nieuwjaarsbegroeting in de kerk dat ‘minder’ slaat op frequentie. Niet op minder intensiteit, op inhoudelijkheid, op bemoediging, op creativiteit. Niet op minder aandacht en warmte voor elkaar. Anders, dat wel.

Belangrijk is dat – en dat geldt voor degenen die in en rond Parijs wonen maar ook voor anderen die zich betrokken weten bij de ERN – kijk geregeld op onze website: www.ernparis.fr
De data van activiteiten zijn hierop terug te vinden, evenals de ‘uitzichtjes’, overwegingen, kERNbrieven, kerkdiensten die in de kerk zelf plaatsvinden en via YouTube te volgen zijn of terug te kijken, etc. De Kerkenraad nodigt u uit om de data gelijk in uw agenda te noteren en hoopt dat er met een lagere frequentie een hogere opkomst zal zijn.
Het is één van de voordelen van het digitale tijdperk dat er op eenvoudige manier contact kan blijven.

En natuurlijk is het fijn als we elkaar hoe dan ook ontmoeten en elkaar in de ogen kunnen kijken.
De kerkenraad en ik blijven ons inzetten om naast «gewone» vieringen ook bijeenkomsten van ‘Mozaiëk op zondag’ te organiseren (de eerste is op zondag 4 februari waarin we theoloog/verhalenverteller Kees Posthumus mogen ontvangen).

In het Zuidfranse Carpentras staat op de muur van een wenteltrap van een voormalig Dominicaans huis deze tekst, ooit geschreven in turbulente tijden:

Misschien is een van onze meest dringende taken opnieuw te leren reizen
Eventueel zo dicht mogelijk bij thuis
Om opnieuw te leren zien.
De ontdekkingstocht zal lang zijn, gevarieerd en fascinerend
Laat ons niet langer talmen: we vertrekken!

In beweging trekken we 2024 in. Gevarieerd en fascinerend.
En wie weet zien we elkaar op onze tocht. Moge het zo zijn!

Hartelijke groet, mede namens Rianne Courtin, Dianne Valenciennes en Harold Franse,

Ruth van der Waall-Schaeffer